Aktuální zprávy

Rozdělení arény na sektory pro PRVNÍ DOMÁCÍ

Liberec - Už za týden je tu PRVNÍ DOMÁCÍ! Vzhledem k platným vládním opatřením bude nutné rozdělit Home Credit Arenu na sektory maximálně po 500 osobách a dodržovat řadu opatření. Jak tedy bude mapa vypadat a který vstup budete muset ke vstupu do arény využít?

Připomínáme, že i nadále platné vládní opatření od stanovuje, že může být aréna rozdělena na sektory po 500 osobách, přičemž zásadní změnou je, že fanoušci už nemusí sedět s rozestupy. Každy sektor pak musí mít vlastní vchod do arény.

Z toho důvodu byl ochoz Home Credit Areny rozdělen následujícím způsobem dle mapy níže. Vzhledem k nutnosti vlastních vstupů vzniká také řada zcela nových vchodů.

Přestože mají majitelé permanentních vstupenek na své kartě standardně uveden vchod A, bude nutné respektovat následující vchody podle umístění vaší permanentky!

Vchody do Home Credit Areny

mapa web

Vstup AA - Pro sektory 119-120 je určen vstup AA, který vzniká rozdělením hlavního vstupu. Vstup AA se nachází blíže k centrálnímu parkovišti.

Vstup AB - Fanoušci se vstupenkami do sektorů 101 a 102 využijí vstup AB, který se rovněž nachází v prostoru hlavního vstupu, je však blíže k Rotundě.

Vstup Sever 1 - Tento vstup je určen pro fanoušky v sektorech 103-105. Nachází se na severní straně arény mezi schody od VIP parkoviště a Rotundou, blíže k Rotundě.

Vstup Sever 2 - Tento vstup využijí fanoušci v sektorech 106-108. Nachází se hned vedle vchodu Sever 1.

Vstup P - Pro sektory 109-111 bude ke vstupu sloužit vchod P. Nachází se nad VIP parkovištěm u stejnojmenného koncertního vstupu. Fanoušci vstoupí do arény po označených schodech.

Vstup A4 - Tento vstup je určen sektorům 112-113. Vstup bude umožněn věží A4 z VIP parkoviště, které se nachází u příjezdové cesty k Home Credit Areně.

Vstup Jih 2 - Fanoušci ze sektorů 114-116 budou do arény vstupovat vstupem A0, který se nachází na boční straně Home Credit Areny směrem od centrálního parkoviště.

Vstup Jih 1 - Fanouškům v sektorech 117-118 bude do arény umožněn vstup vchodem Jih 1, který se nachází hned vedle vstupu Jih 2.

Vzhledem k vládním opatřením není možné fanoušky vpustit do arény jiným než jim určeným vstupem.

ZTP/P a doprovod

Fanoušci se zvýhodněnou vstupenkou pro ZTP/P s doprovodem budou do Home Credit Areny vstupovat vchodem AA, odkud se ochozem přesunou na svá místa pod sektory 117 a 118. Bude jim tak zajištěn bezbariérový vstup do těchto sektorů.

Občerstvení a toalety

Každý ze zmíněných sektorů (AA, AB, Sever 1 atd.) bude mít svůj vlastní stánek s občerstvením, který bude moci využívat. V těchto stáncích bude zajištěna plnohodnotná nabídka cateringu.

K využití toalet budou sloužit smíšené zóny s toaletami, které se budou nacházet na pomezí dvou sektorů. Zajištěna tak bude samostatná dámská i pánská toaleta. Do těchto smíšených zón bude hlídán vstup ostrahou, která zajistí, aby fanoušci tímto způsobem nepřecházeli mezi sektory.

Fanshop

Také v průběhu celého prvního domácího extraligového utkání bude otevřen tygří fanshop. Vzhledem k rozdělení arény na více sektorů však bude vstup do fanshopu umožněn pouze zvenčí, nikoliv z vnitřních prostor Home Credit Areny.

Všem fanouškům děkujeme za respektování těchto pravidel a věříme, že vzniklá omezení neovlivní jejich zážitek z utkání.

Související

Naši partneři

Generální partner
Generální partner